Opzet Jeugdfestival Ammerzoden

Algemeen

Het Jeugdfestival is bedoeld voor jeugd- en opleidingsorkesten van harmonieën, fanfares of brassbands. Er kan ingeschreven worden voor twee klassen, te weten de basis- of de gevorderdenklasse. De orkesten worden beoordeeld door een deskundige jury.

In totaal kunnen ongeveer 15 orkesten deelnemen. Elk orkest krijgt een certificaat en juryrapport.

Programmakeuze

Het staat het orkest vrij de te spelen werken te kiezen. Één van de te spelen werken zal beoordeeld worden. Ook is het orkest vrij een extra creatieve invulling aan het programma te geven (door middel van bijvoorbeeld zang of andere showelementen). Als hiervoor gekozen wordt, gelieve daarover contact op te nemen met de festivalsecretaris. Het te spelen programma dient ongeveer 20 minuten te duren.

Beoordeling

De jury zal bestaan uit twee vakkundige personen uit de hafabra-wereld. Zij zullen het te beoordelen werk van commentaar voorzien. Het festival is nadrukkelijk geschikt voor alle soorten muzikanten: van beginnelingen tot gevorderden. Met het niveau van het orkest wordt vanzelfsprekend rekening gehouden bij de beoordeling.

Primair zal het orkest op de volgende rubrieken beoordeeld worden: intonatie, klankvorming, klankbalans, techniek, articulatie, ritmiek, samenspel, dynamiek, nuancering en muzikale uitvoering. Totaal zijn 100 punten te behalen. Tegen de uitslag kan niet in beroep worden gegaan.

Het jeugdorkest met het hoogste aantal punten wint de Arie van den Oord-bokaal. Daarnaast wordt er een aanmoedigingsprijs uitgereikt, die elke editie van inhoud wisselt. Tijdens de vorige editie bestond de aanmoedigingsprijs uit een workshop voor instrumenten door Dr. Forte. De aanmoedigingsprijs gaat naar het orkest met het meest creatieve optreden of muzikale potentie.

Praktische zaken

Het festival vindt plaats in het verenigingsgebouw van Fanfare Sint Caecilia: ‘de Heerlijkheid’ aan de Hoge Weiden 16 te Ammerzoden. Er is de mogelijkheid om in te spelen.

Elk orkest krijgt een begeleider toegewezen. De muzikanten dienen zelf voor een muziekstandaard te zorgen. Wat slagwerk betreft moet er gebruik gemaakt worden van het slagwerkinstrumentarium van Fanfare Sint Caecilia. Deze is van goede kwaliteit en vrijwel alles is aanwezig.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt € 95,00.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de organisatie per e-mail via festivalweekend@stcaecilia-ammerzoden.nl. Kijk ook eens op YouTube waar diverse orkesten filmpjes hebben geplaatst over hun deelname aan het Jeugdfestival Ammerzoden!