Opleiding

Opleiding
St. Caecilia heeft een brede jeugdopleiding, die al begint op de basisschool. Wij vinden het namelijk belangrijk dat iedereen de kans moet krijgen om met muziek in aanraking te komen. Dat begint bij ons al op de basisschool. In de lessen wordt gewerkt met een speciaal muzikaal lespakket. Ook bieden wij in samenwerking met brede school De Schakel in Ammerzoden, cursussen Algemene muzikale vorming (AMV) aan.
St. Caecilia biedt zelf individuele muzieklessen aan voor blaasinstrumenten en slagwerk.
Het gezamenlijk musiceren met andere jeugdige muzikanten kan in onze twee jeugdorkesten (eerst de beginnersgroep, vervolgens het opleidingsorkest) of de slagwerkgroep.

AMV
Op de basisschool worden AMV-lessen gegeven, waarin leerlingen uit groep 4/5 de basisbeginselen van het muziek spelen wordt aangeleerd. In de cursus worden liedjes gezongen, wordt gespeeld op de blokfluit, ritmes geklapt en komen de kinderen voor de eerste keer in aanraking met instrumenten.

Aan het eind van dit traject kan een instrument worden gekozen. Vervolgens kan een gratis proefles worden gevolgd op een gekozen instrument.
Voor meer informatie of aanmelding kan contact op worden genomen met het secretariaat via het contactformulier.

AMV

Muziekles blaasinstrument
Ons opleidingsbeleid is onderverdeeld in trajecten (A, B, C en D). Een nieuwe muzikant start met het A-traject. In dit traject zal een professionele docent je voorbereiden op het A-muziekexamen. Na het behalen van het A-examen kan doorgestroomd worden. De lessen worden in overleg met de leerling ingepland.

Muziekles slagwerk
De muzieklessen voor slagwerk vinden plaats met zijn tweeën of alleen. Op vrijdagmiddag vinden de slagwerklessen plaats in ons verenigingsgebouw. De slagwerklessen worden verzorgd door Ron van Vuuren.

Beginnersgroep & opleidingsorkest
Al heel snel na de eerste muzieklessen kan de jonge muzikant mee gaan spelen in de beginnersgroep. Onder leiding van de dirigent leren de jonge muzikanten gezamenlijk de beginselen van het musiceren. Door gebruik te maken van verschillende instrumenten tezamen, kan een mooi stukje muziek worden gemaakt. Bovendien is het erg gezellig om samen muziek te maken.

DSC_0197

Door het lidmaatschap kan een instrument in bruikleen gekregen worden. Daarnaast kan dan ook deel worden genomen aan de verenigingsonderdelen (beginnersgroep, opleidingsorkest en later het fanfareorkest).

Voor meer informatie over tarieven voor de muzieklessen, het lidmaatschap of om je aan te melden, kan contact opgenomen worden met het secretariaat via het contactformulier.