Opleiding

Opleiding
St. Caecilia heeft een brede jeugdopleiding, die al begint op de basisschool. Wij vinden het namelijk belangrijk dat iedereen de kans moet krijgen om met muziek in aanraking te komen. In de lessen wordt gewerkt met een speciaal muzikaal lespakket. St. Caecilia biedt zelf individuele muzieklessen aan voor blaasinstrumenten en slagwerk.
Het gezamenlijk musiceren met andere jeugdige muzikanten kan in ons opleidingsorkest of de slagwerkgroep.

Muziekles blaasinstrument
Ons opleidingsbeleid is onderverdeeld in trajecten (A, B, C en D). Een nieuwe muzikant start met het A-traject. In dit traject zal een professionele docent je voorbereiden op het A-muziekexamen. Na het behalen van het A-examen kan doorgestroomd worden. De lessen worden in overleg met de leerling ingepland.

Muziekles slagwerk
De muzieklessen voor slagwerk vinden plaats met zijn twee├źn of alleen. Op vrijdagmiddag vinden de slagwerklessen plaats in ons verenigingsgebouw.

Opleidingsorkest
Al heel snel na de eerste muzieklessen kan de jonge muzikant mee gaan spelen in het opleidingsorkest. Onder leiding van de dirigent leren de jonge muzikanten gezamenlijk de beginselen van het musiceren. Door gebruik te maken van verschillende instrumenten tezamen, kan een mooi stukje muziek worden gemaakt. Bovendien is het erg gezellig om samen muziek te maken.

Door het lidmaatschap kan een instrument in bruikleen gekregen worden. Daarnaast kan dan ook deel worden genomen aan de verenigingsonderdelen (opleidingsorkest en later het fanfareorkest en hofkapel de Dorstvlegels).

Voor meer informatie over tarieven voor de muzieklessen, het lidmaatschap of om je aan te melden, kan contact opgenomen worden met het secretariaat via het secretariaat.