Privacy

Inleiding

Fanfare St. Caecilia Ammerzoden respecteert uw persoonsgegevens en garandeert het vertrouwelijk behandelen van persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt. Met het onderstaande en Privacy Statement wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens fanfare St. Caecilia Ammerzoden verwerkt.

Omschrijving vereniging

Fanfare St. Caecilia Ammerzoden is KvK-geregistreerd en in 1889 opgericht. De vereniging kent vele leden waarvan de bestuursleden informatie verzorgen voor de website, zoals tijdens het Jeugdfestival en De Slag om Ammerooie.

Doel verzamelen gegevens

Fanfare St. Caecilia Ammerzoden verzamelt en verwerkt persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres et cetera) uitsluitend voor de doeleinden zoals vermeld in het Privacy Statement.

Persoonsgegevens delen met derden

Fanfare St. Caecilia Ammerzoden deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden zoals opgenomen in Privacy Statement. Uw gegevens worden in ieder geval niet gedeeld met partijen buiten de Europese Unie.

Daarnaast kan fanfare St. Caecilia Ammerzoden persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging persoonsgegevens

Fanfare St. Caecilia Ammerzoden hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Opslagtermijn

Fanfare St. Caecilia Ammerzoden bewaart verwerkte persoonsgegevens in het kader van eerdergenoemde doeleinden niet langer dan noodzakelijk is.

Privacyrechten

Een verzoek tot rectificatie, inzage, het stoppen van het gebruik van gegevens of indienen van het klacht kan door een e-mailbericht te sturen naar secretariaat@stcaecilia-ammerzoden.nl of door het invullen van het contactformulier. U ontvangt binnen twee weken bericht.

Verplichte gegevens contactformulier

Bij het gebruikmaken van het contactformulier dient u uw naam, e-mailadres, onderwerp en bericht kenbaar te maken. Deze gegevens worden, zoals vermeld onder ‘opslagtermijn’ en in Privacy Statement, niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Beveiliging

De website van fanfare St. Caecilia Ammerzoden is voorzien van een SSL-certificaat. Toegang tot de backend van St. Caecilia Ammerzoden geschiedt middels een gepersonaliseerde gebruikersnaam en wachtwoord en is enkel toegankelijk voor de bestuursleden die de website onderhouden.

Aanpassing Privacy Statement

Het bestuur van fanfare St. Caecilia Ammerzoden behoudt zich het recht voor om de inhoud van Privacy Statement zonder voorafgaande kennisgeving en op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanpassingen van het Privacy Statement worden op de website gepubliceerd.

Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacystatement kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretariaat@stcaecilia-ammerzoden.nl of door het contactformulier in te vullen.